Spolek SFinga

Spolek SFinga je svépomocnou organizací pro lidi se sociální fobií/úzkostí. Pořádáme svépomocnou skupinu, sebezkušeností pobyty, volnočasové aktivity, besedy a přednášky.

Cílová skupina a cíle spolku


A. Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou lidé trpící výraznou sociální úzkostí. Primárně se jedná o lidi trpící sociální fobií, případně vyhýbavou poruchou osobnosti a o další osoby, u nichž se výrazná sociální úzkost projevuje. Není však nutné mít kteroukoliv diagnózu stanovenou.

B. Cíle spolku

a. Zvyšování kvality života lidí z cílové skupiny a jejich lepší integrace do společnosti.
b. Udržení převažujícího svépomocného charakteru spolku
c. Zvyšování povědomí o problematice sociální fobie ve společnosti

Činnost spolku


A. Hlavní činnost

a. Organizování svépomocné skupiny pro cílovou skupinu
b. Organizování setkávání, volnočasových a jiných aktivit svépomocného charakteru a vytváření prostoru a podpory pro jejich samovolný vznik v rámci komunity
c. Pořádání sebezkušenostních pobytů, seminářů, workshopů a dalších aktivit pro cílovou skupinu
d. Pořádání besed, přednášek a dalších aktivit za účelem osvěty a vzdělávání laické i odborné veřejnosti
e. Zapojení cílové skupiny v zájmových, pracovních a podnikatelských příležitostech organizovaných nebo zprostředkovaných spolkem

B. Vedlejší činnost

a. Organizace besed, seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích a osvětových aktivit za účelem financování hlavní činnosti